ปายลานนา | ร้านอาหาร | กิจกรรม | ราคาที่พัก | ภาพรวม | แผนที่ | ติดต่อเรา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 40 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 1,252 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเทือเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำ มีไม้ดอกเมืองหนาว มากมาย อากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี ในหน้าหนาวเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมสายหมอกที่สวยงาม
โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนท่าปาย เป็นบ่อน้ำร้อนกำลังเดือดเป็นฟอง และมีหมอกควันปกคลุมตลอด
พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลริน มีบ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นมีลักษณะเป็นน้ำผุดบางจุด
ความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส ภายในบริเวณอนุญาตให้ตั้งเต็นท์พักแรมได้
ปายแคนยอน
รู้จักกันในชื่อกองแลน อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 7 กม. มีลักษณะผืนดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นบริเวณ กว้าง 5 ไร่เศษ
สะพานประวัติศาสตร์ ปาย
สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปาย
ไปประเทศพม่า หลังจากสงครามยุติลง อำเภอปายจึงคืนสู่ความสงบสุข โดยหลงเหลือสะพานแห่งนี้ไว้
เป็นอนุสรณ์ เรียกว่า “สะพานประวัติศาสตร์”
วัดกลาง
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีพระเจดีย์ศิลปะไทยใหญ่อยู่กลางลานวัด
รายล้อมด้วยเจดีย์ศิลปะมอญ
วัดพระธาตุแม่เย็น
วัด พระธาตุแม่เย็น เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฎ ตั้งอยู่บนเนินสูง เมื่อขึ้นไปนมัสการพระธาตุแม่เย็น จะสามารถมองเห็นวิวอำเภอปายได้อย่างทั่วถึง เป็นจุดชมวิวที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปาย
และเป็นจุดสังเกต ของผู้โดยสารเครื่องบิน ว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว
วัดน้ำฮู
วัดน้ำฮู เป็นวัดที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี
การล่องแพแม่น้ำปาย
แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนถาว
ในเขตอำภอปาย ไหลสู่ทิศใต้ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน เขตรัฐคะยา
สหภาพเมียนม่าร์ มีความยาวตลอดสายประมาณ 180 ก.ม. ท้องน้ำจะมีลักษณะเป็น กรวดและทราย
การนั่งช้าง
มีปางช้างอยู่ใกล้บ่อน้ำร้อนท่าปาย อยุ่ห่างจากตัวอำเภอไปเพียง 8 กม.
มีให้เลือกทั้งนั่งช้างชมธรรมชาติและนั่งช้างเล่นน้ำ

2010 © Pai Lanna Resort. All rights reserved. design by www.pakorn-web.com