ปายลานนา | ร้านอาหาร | กิจกรรม | ราคาที่พัก | ภาพรวม | แผนที่ | ติดต่อเรา

Pai Lanna Resort & Restaurant

169 ม.1, ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ : 091-128-1545 (โปรดโทร.ในช่วงเวลา 08.00-20.00 น. เท่านั้น)
Fax : 053-064423
Email  info@pailanna.com
Web :  www.pailanna.com

สำรองที่พัก กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณมนตรี จิตใจตรง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปาย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 6822004375

2010 © Pai Lanna Resort. All rights reserved. design by www.pakorn-web.com