ปายลานนา | ร้านอาหาร | กิจกรรม | ราคาที่พัก | ภาพรวม | แผนที่ | ติดต่อเรา
การเดินทางไปปาย
มีรถโดยสารวิ่งประจำจาก เชียงใหม่ สีส้ม หรือรถตู้ ไปรับ-ส่ง ปาย-เชียงใหม่ วิ่งทุกวัน วันละหลายๆ เที่ยว มีหลายบริษัทฯ ที่ให้บริการอยู่ เครื่องบิน มี นกแอร์ บิน เชียงใหม่-ปาย วันละ 2 รอบ

- รถบัส
มีรถบัสโดยสารออกจากเชียงใหม่ เวลา 7:00 น. , 9:00น. , 10:30น. , 12:30น. , 16:00น.

- รถตู้และรถมินิบัส
มีรถตู้และรถมินิบัสโดยสารออกจากเชียงใหม่ เวลา  8:00น. , 10:30น. , 12:30น.
และมีรถบริการจากเชียงใหม่มาปายอีกจำนวนมาก

แผนที่2010 © Pai Lanna Resort. All rights reserved. design by www.pakorn-web.com